top of page

Yogatimer på Arhatsenteret

Yogatimer/ klippekort. Klippekort 5 klipp kr 900


Kan brukes på:

Raja yoga Rolig

Indre kriger (balanse/styrke)

Emosjonell yoga med Anna

Klippekort på 10 klipp kr 1800 kan også brukes på Astroyoga timene.

Raja YOGA rolig time med mindfulness. Instruktør: Katharina Westblikk


En time som passer for alle. Her har vi fokus på pust og er lenge i stillingene. Vi jobber med vårt indre og filosofien går ut på at alt henger sammen. Kropp, følelser, tanker. Ved å ta seg tid til å virkelig lytte til seg selv og være ærlig med hvordan man har det innerst inne kan man få gode resultater på alle plan. 

Indre kriger yoga med Katharina


En stående time med solhilsen og klassiske yogaøvelser. Timen gir balanse, styrke og fleksibilitet.

Vi har avsluttende avspenning med pust og meditasjon.

bottom of page