Arhatsenteret

Esoteriske studier, Yoga, meditasjon og mer.....

Tyttebærbrekko 2

Arhat senteret ligger like ved sartor senter og straume terminal på sotra.


Over veien for Straume terminal ligger TEMAHUSET, Arhat senteret ligger på baksiden, rundt hjørnet for miks.