Arhatsenteret

Esoteriske studier, Yoga, meditasjon og mer.....

RUNENE- En skjult orden i den eldre futhark. 12.8 kl 11:00


En workshop om runene og deres magi, mystikk og metafysikk

ved

Halvard Hårklau


Runer – mysteriøse symboler gjennomstrømmet med magisk kraft, eller simpelthen et sett med fonetiske skrifttegn? Hva sier historien, hva sier arkeologien – og hva sier runene selv? Hva gjør runene så tiltrekkende for mange? Hva er deres forhold til tidlig Norrøn eller gammelgermansk religion og spirituelle praksis? Hva er deres opprinnelse?

I denne workshopen vil det bli presentert en særegen matematisk orden skjult i den eldste runerekkens form og sekvens, og en alternativ teori til runenes opprinnelse vil bli skissert, basert på kjente spirituelle overleveringer fra antikkens kultur så vel som asiatiske tradisjoner. I løpet av dagen vil vi veksle mellom teori og praksis, og vi vil sette av tid til meditasjoner og til samtaler.

Pris: 900,- (Studenter, trygdede, pensjonister 600,-)

Sted: Ahratsenteret, Straume


Tid: 12. august 2018, 11:00 – ca. 17:00

....

Kursholderen har tidligere presentert materialet på internasjonale konferanser, og holder for tiden på å bearbeide det til utgivelser både som artikler og i bokform.

Søndag 19.8 kl 20:00 - 22:00

(Grupperommet)


Her får du lære om eteriske oljer, hvordan de virker på kroppen, Eksempler blir gitt på hvordan de har hjulpet oss og de rundt oss. Du lærer også om hvordan eteriske oljer kan være bra for inneklimaet. Begrenset antallet plasser.
Kursagift 100 kr. Du får med en eterisk olje. Påmelding til telefonnummer: 92605787
Kursholdere: Karina N Kammerhuber og Nina Ingebrigtsen

STEMME OG STILLHET-SLIPP STEMMEN FRI  14-16 september


Å utforske din egen stemme kan påvirke din opplevelse av hvem du er. Tilnærmingen er inspirert av både østlig og vestlig sangtradisjon. Enkle bevegelser, toning, drømmetolkning, tibetanske syngeboller, spesifikke mantra og meditasjon er noe av det vi utforsker underveis.

Stemmen ligger i møtepunktet mellom vår indre og ytre virkelighet, og kan fungere som en brobygger og formidlingskanal. Ingen stemmer er like, og vi ønsker å gi støtte til at din stemme kan folde seg ut. Enkle bevegelser aktiverer støttemuskulatur og gir stemmen en forankring i kroppen. Våre følelser og livserfaringer hjelper oss å lage musikk.

Tilnærmingen er inspirert av både østlig og vestlig sangtradisjon. I en del østlige sangtradisjoner navngis intervallene når en synger. Ulike intervall er knyttet til ulike kvaliteter som f.eks. det feminine og det maskuline. På samme måte som vi som barn lærte å skille mellom ulik farger, kan vi også lære å gjenkjenne de ulike intervallene ut fra en grunntone.

Å knytte ulike intervaller til ulike kvaliteter kan også hjelpe oss med å tydeliggjøre intensjon i det vi uttrykker. Det er også en del av det å gå på oppdagelsesferd i oss selv. Sammen utforsker vi grunntrinnene i dette og hvordan det litt etter litt kan føre oss over i enkel improvisasjon der vi skaper i øyeblikket.

Meditasjon, toning, tibetanske syngeboller, bruk av spesifikke mantra, fri sang og arbeid med drømmer er også noen av verktøyene vi bruker for å lytte innover i oss selv og styrke kontakten med våre indre ressurser. Hvordan ville det være å sette lyd på ulike aspekt i din egen drøm?

En forankring innover i oss selv, kan fungere som en kompassnål i hverdagen, og en mulighet til å finne din stemme. Ofte styres vi av gamle vaner og ubevisste programmeringer. Kombinasjonen av lyd og stillhet kan hjelpe deg til å komme innenfor, og oppleve nye eller gamle sider av deg selv.

Du trenger ingen bakgrunnskunnskap for å være med på kurset. Alle som ønsker å utforske sin egen stemme er velkommen!

Fredag kl.18-21, lørdag og søndag kl.10-17.
Det blir en time lunsjpause midt på dagen.

Kursleder: Kari Helena Skogseid driver en alternativmedisinsk praksis og et kurssenter med sang, meditasjon og drømmetolkning i Bergen. Hun har i en årrekke deltatt på kurs hos den franske sangeren Gilles Petit som selv har reist mange år i India.

Kari Helena har over flere år deltatt på ulike kursrekker innen meditasjon, energiforståelse, selvutvikling og toning hos bl.a. Bob Moore og dr. Audun Myskja. Kari Helena har også utdannelse fra Complete Vocal Institute i København og The Naked Voice i England. Hun holder også kurs i Bergen sentrum, Oslo, Trondheim og sommerkurs på Dokka.

Pris kr 2500,-
All påmelding er bindende. Depositum kr 900,- betales ved påmelding og refunderes ikke ved en eventuell avmelding. Fra og med 31.august får du ikke noe i retur ved en eventuell avmelding. Dette gjelder også ved sykdom.

Sted: Arhat senteret, Tyttebærbrekko 2, 5353 Sraume
( Like ved Sartor senter og Straume terminal på Sotra. Over veien for Straume terminal ligger Temahuset. Arhat senteret ligger på baksiden, rundt hjørnet for miks.)

Påmelding til Kari Helena Skogseid, [email protected] eller tlf. 55325530. Oppgi navn, bostedsadresse og telefon.

Workshop for spirituelle menn.   DATO KOMMER........

Maskulin og Spirituell.
Hva betyr det å være mann og spirituell?

Denne workshopen er for deg som ønsker å lære om hva det betyr å være mann i 2018, og være sensitiv eller «spirituell» uten å miste deg seg i prosessen. Gjennom tre hovedtema som tar seg personlighet, tanke, emosjoner og kropp vil vi presentere en komplett selvutviklingsprosess for å bli den mannen du er. Vi jobber med oss selv på tre plan, det mentale, emosjonelle og fysiske.

Mentalt: Bli kjent med deg selv og finn din livsvei, din gave til livet.

Emosjonelt: Bli kjent med din mørke side, dine frykter og emosjonelle blokkeringer, og bli fri.

Fysisk: Hvordan aktivere ditt «maskuline instinkt», og hvordan manifestere din livsvisjon.

I denne workshopen skal se på hva som er det maskuline og det feminine fra to perspektiver, bevissthetsperspektivet og som biologisk kjønn. Du vil bli kjent med deg selv og din personlighet gjennom en psykologisk typologianalyse, for å finne ut av hva du er best til og bli kjent med dine sterke og svake sider. Du vil også få innsikt i hva som kan være din hensikt med livet; din pasjon, din livsvei, hva du dypest inne brenner for; det som er din individuelle gave til livet.

Det maskuline handler spesifikt om å ha en hensikt med livet og gå for den. For å kunne manifestere din livsvisjon må du først bli venn med din mørke side og dine frykter, så de blir til en samarbeidspartner istedenfor en blokkering. Vi vil også se på hvordan du kan bruke kroppens instinkter så de samarbeider for å nå dine mål. Til slutt vil vi gi deg spesifikke teknikker for å manifestere din gave til livet.

Pris: 1.200kr

Jan Erik er Psykosynteseterapeut, meditasjonguide og coach i psykologisk typologi (JivaYou). Han er født i Vigo, Spania av dansk/finske foreldre. Hans hovedinteresser de siste ti årene har vært bevisste forhold, hva er maskulinitet/femininitet, Tantrisk Buddhisme (Vajrayana) og diverse vestlige filosofiske og spirituelle tradisjoner. Inspirert av alle disse retningene har han utviklet et selvutviklingssystem rettet mot sensitive og spirituelle menn.

Jan Erik har de siste ti årene fordypet seg i hva det vil si å være både maskulin og samtidig en sensitiv-spirituell mann. I dag er kjønnsrollene i konstant endring, noe som fører til forvirring og frustrasjon, spesielt for sensitive menn som kan oppleve at de har mistet seg selv. De sliter med å finne sin livsvei, er frustrerte fordi de lever under en «Mr.Nice»-maske, de klarer ikke å sette grenser og mister seg selv i forhold.

Jan Erik har selv gjort mange av de feil en sensitiv mann har tendens til, ut fra et selvisk behov for å få bekreftelse som «snill» eller «spirituell». Ut fra den erfaring han har fra sitt eget liv og egne samlivsforhold og fra sin egen selvutvikling og spirituelle vei har han skapt OptimalYou, et selvutviklingskurs for den spirituelle mannen. Han ønsker å vise at det ikke nødvendigvis må være noen motsetning mellom det å være maskulin og det å være spirituell.