Arhatsenteret

Esoteriske studier, Yoga, meditasjon og mer.....

KURS- Ditt indre lys.


Det er mye som skjer i våre liv. Vi har det travelt, vi skal prestere og det er lite tid å virkelig sette seg ned, være stille og reflektere over hva som virkelig foregår inni deg.
Vi trenger en rens iblandt. Ved å virkelig lytte til kroppen, tanker og følelser kan vi rense ut alt støyet og finne veien tilbake til vårt indre ,lys/sjel.

Vi vil jobbe med ting som kan ha sittet seg i kropp og følelser gjennom rolig yoga (passer for alle). Vi jobber med det mentale og sjel/personlighet gjennom meditasjon.

Servicearbeid, empati og medmenneskelighet gjennom enkle øvelser.

Holdes av Astrolog og Yogini Katharina Westblikk


Alle er velkommen for en god kjærlighetsrens før sommerferien.

kr 500 pr deltaker

begrenset med plasser. bindende påmelding

STEMME OG STILLHET-SLIPP STEMMEN FRI  14-16 september


Har du en stemme som lengter etter å slippe fri?
Har du fått høre at du ikke kan synge, men har litt lyst likevel?
Tror du at sang har mulighet til å påvirke oss både fysisk, følelsesmessig og spirituelt?

Vi utforsker stemmens potensiale ved hjelp av bl.a. enkle bevegelser, toning, drømmetolkning, tibetanske syngeboller, Sargam, spesifikke mantra og meditasjon. Tilnærmingen er et møte mellom østlig og vestlig sangtradisjon. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å være med. Er du nysgjerrig på din egen stemme, er det godt nok.

Stemmen ligger i møtepunktet mellom vår indre og ytre virkelighet, og kan fungere som en brobygger og formidlingskanal. Å utforske din egen stemme kan påvirke din opplevelse av hvem du er. Ingen stemmer er like, og vi ønsker å gi støtte til at din stemme kan folde seg ut. Enkle bevegelser aktiverer støttemuskulatur og gir stemmen en forankring i kroppen. Våre følelser og livserfaringer hjelper oss å lage musikk.

I en del østlige sangtradisjoner navngis intervallene når en synger. Sargam er en klassisk indisk sangmetode basert på sanskrit. Ulike intervall er knyttet til ulike kvaliteter som f.eks. det feminine og det maskuline. På samme måte som vi som barn lærte å skille mellom ulik farger, kan vi også lære å gjenkjenne de ulike intervallene ut fra en grunntone.

Å knytte ulike intervaller til ulike kvaliteter kan også hjelpe oss med å tydeliggjøre intensjon i det vi uttrykker. Det er også en del av det å gå på oppdagelsesferd i oss selv. Sammen utforsker vi grunntrinnene i dette og hvordan det litt etter litt kan føre oss over i enkel improvisasjon der vi skaper i øyeblikket.

Meditasjon, toning, tibetanske syngeboller, bruk av spesifikke mantra, fri sang og arbeid med drømmer er også noen av verktøyene vi bruker for å lytte innover i oss selv og styrke kontakten med våre indre ressurser. Hvordan ville det være å sette lyd på ulike aspekt i din egen drøm?

En forankring innover i oss selv, kan fungere som en kompassnål i hverdagen, og en mulighet til å finne din stemme. Ofte styres vi av gamle vaner og ubevisste programmeringer. Kombinasjonen av lyd og stillhet kan hjelpe deg til å komme innenfor, og oppleve nye eller gamle sider av deg selv.

Alle som ønsker å utforske sin egen stemme er velkommen!

Fredag kl.18-21, lørdag kl.10-18.
Det blir en time lunsjpause midt på dagen lørdagen.
Dette er et introduksjonskurs med fokus på stemmens muligheter.
Pris kr 1500,-
Påmelding innen 25.mai. Påmeldingen er bindende fra og med samme dato.

Kursleder: Kari Helena Skogseid driver en alternativmedisinsk praksis og et kurssenter med sang, meditasjon og drømmetolkning i Bergen. Hun har i en årrekke deltatt på kurs hos den franske sangeren Gilles Petit som selv har reist mange år i India.

Kari Helena har over flere år deltatt på ulike kursrekker innen meditasjon, energiforståelse, selvutvikling og toning hos bl.a. Bob Moore og dr. Audun Myskja. Kari Helena har også utdannelse fra Complete Vocal Institute i København og The Naked Voice i England. Hun holder også kurs i Oslo, Trondheim og Brumunddal

Du finner mer informasjon på www.stemme-og-stillhet.no

Påmelding til Kari Helena Skogseid, [email protected] eller tlf. 55325530. Oppgi navn, bostedsadresse og telefon.

Velkommen!
Se mindre

Workshop for spirituelle menn.   DATO KOMMER........

Maskulin og Spirituell.
Hva betyr det å være mann og spirituell?

Denne workshopen er for deg som ønsker å lære om hva det betyr å være mann i 2018, og være sensitiv eller «spirituell» uten å miste deg seg i prosessen. Gjennom tre hovedtema som tar seg personlighet, tanke, emosjoner og kropp vil vi presentere en komplett selvutviklingsprosess for å bli den mannen du er. Vi jobber med oss selv på tre plan, det mentale, emosjonelle og fysiske.

Mentalt: Bli kjent med deg selv og finn din livsvei, din gave til livet.

Emosjonelt: Bli kjent med din mørke side, dine frykter og emosjonelle blokkeringer, og bli fri.

Fysisk: Hvordan aktivere ditt «maskuline instinkt», og hvordan manifestere din livsvisjon.

I denne workshopen skal se på hva som er det maskuline og det feminine fra to perspektiver, bevissthetsperspektivet og som biologisk kjønn. Du vil bli kjent med deg selv og din personlighet gjennom en psykologisk typologianalyse, for å finne ut av hva du er best til og bli kjent med dine sterke og svake sider. Du vil også få innsikt i hva som kan være din hensikt med livet; din pasjon, din livsvei, hva du dypest inne brenner for; det som er din individuelle gave til livet.

Det maskuline handler spesifikt om å ha en hensikt med livet og gå for den. For å kunne manifestere din livsvisjon må du først bli venn med din mørke side og dine frykter, så de blir til en samarbeidspartner istedenfor en blokkering. Vi vil også se på hvordan du kan bruke kroppens instinkter så de samarbeider for å nå dine mål. Til slutt vil vi gi deg spesifikke teknikker for å manifestere din gave til livet.

Pris: 1.200kr

Jan Erik er Psykosynteseterapeut, meditasjonguide og coach i psykologisk typologi (JivaYou). Han er født i Vigo, Spania av dansk/finske foreldre. Hans hovedinteresser de siste ti årene har vært bevisste forhold, hva er maskulinitet/femininitet, Tantrisk Buddhisme (Vajrayana) og diverse vestlige filosofiske og spirituelle tradisjoner. Inspirert av alle disse retningene har han utviklet et selvutviklingssystem rettet mot sensitive og spirituelle menn.

Jan Erik har de siste ti årene fordypet seg i hva det vil si å være både maskulin og samtidig en sensitiv-spirituell mann. I dag er kjønnsrollene i konstant endring, noe som fører til forvirring og frustrasjon, spesielt for sensitive menn som kan oppleve at de har mistet seg selv. De sliter med å finne sin livsvei, er frustrerte fordi de lever under en «Mr.Nice»-maske, de klarer ikke å sette grenser og mister seg selv i forhold.

Jan Erik har selv gjort mange av de feil en sensitiv mann har tendens til, ut fra et selvisk behov for å få bekreftelse som «snill» eller «spirituell». Ut fra den erfaring han har fra sitt eget liv og egne samlivsforhold og fra sin egen selvutvikling og spirituelle vei har han skapt OptimalYou, et selvutviklingskurs for den spirituelle mannen. Han ønsker å vise at det ikke nødvendigvis må være noen motsetning mellom det å være maskulin og det å være spirituell.